Aktualności

Z dniem 01.02.2022 dla wszystkich klientów korzystających z łączy światłowodowych podwajamy prędkość wysyłania.

Z dniem 30 września 2018 roku zostały zakończone prace związane z projektem POPC na obszarach powiatu Niżańskiego i Janowskiego.

Lista miejscowości jakie obejmował projekt to:

Wykaz punktów objętych siecią