Regulaminy i cenniki

 

Cennik usług 2022

Regulamin świadczenia usług 2022

Szczegółowy Regulamin Promocji – Abonament 50%

Szczegółowy Regulamin Promocji – Lojalny Klient 2022

Szczegółowy Regulamin Promocji – Nowy Klient 2022

Ogólny Regulamin Świadczenia Usług „SGT SA”

Ogólny Regulamin Świadczenia Usług „Interaktywny Dom sp. z o.o”



Dokumenty:

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty

Prośba o zawieszenie usługi

Rezygnacja z faktur papierowych

Wypowiedzenie umowy

Zmiana danych

Umowa Cesji

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

RODO



Dane Archiwalne:

Cennik Usług (2020)

Szczegółowy Regulamin Promocji – Abonament 50% (2020)

Szczegółowy Regulamin Promocji – Lojalny Klient (2020)

Szczegółowy Regulamin Promocji – Nowy Klient (2020)