Programy UE

INWESTYCJE ZREALIZOWANE

W związku z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 Zapytania inwestycyjne 

POWIAT JANÓW LUBELSKI

POWIAT NIŻAŃSKI – obszar 180822

POWIAT NIŻAŃSKI – obszar 180823

 Wyjasnienie

 Umowa rBSA CPPC

Umowa rBSA – zweryfikowana przez UKE

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 1.1 POPC: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”