Regulaminy i cenniki

 

Cennik usług

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty

Prośba o zawieszenie usługi

Protokół serwisowy 2020

Regulamin świadczenia usług

Rezygnacja z faktur papierowych

RODO

Szczegółowy Regulamin Promocji – Abonament 50%

Szczegółowy Regulamin Promocji – Lojalny Klient

Szczegółowy Regulamin Promocji – Nowy Klient

Umowa Cesji

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Wypowiedzenie umowy

Zmiana danych

Ogólny Regulamin Świadczenia Usług „SGT SA”

Ogólny Regulamin Świadczenia Usług „Interaktywny Dom sp. z o.o”